REGULAMIN

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu internetowego MULTIBIŻUTERIA, działającego pod adresem: www.multibizuteria.pl („Serwis”), prowadzonego przez MULTI B. KUREK, P.KUREK S.C. z siedzibą w Malborku przy ul. Sienkiewicza 15/6, 82-200 Malbork, 
NIP: 5792256254 REGON: 361710880

 

§ 1. REJESTRACJA W SERWISIE.

1. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a. dokonaniu rejestracji w Serwisie;
b. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
c. zalogowanie w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.

2. Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.

3. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
a. komputer PC;
b. szerokopasmowe łącze internetowe;
c. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);
d. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny wkruk.pl;
f. aktywne konto e-mail

albo telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu.

 

§ 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM.

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:
a. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu;
b. nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów.

2. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem lub do paczkomatu, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

3. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem lub opcji odbioru w Salonie, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „kupuję i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

5. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

7. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT. Dane należy umieścić w polu „Uwagi do zamówienia”.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻYCENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI.

1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do sprzedaży realizowanej w Salonach. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym nie obejmuje Kosztu dostarczenia Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku realizacji zamówień w kraju oraz zamówień zagranicznych do ceny Towaru doliczany jest Koszt dostarczenia Towaru. Wysokość Kosztu dostarczenia Towaru wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
a. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl;
b. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl;
c. płatność gotówką (za pobraniem) lub u kuriera, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 poniżej;
e. płatność przelewem tradycyjnym.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

6. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

§ 4. DOSTAWA.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej, Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych, z wyłączeniem obrączek wykonywanych na zlecenie Klienta oraz innych Towarów grawerowanych lub w inny sposób indywidualizowanych na życzenie Klienta, w odniesieniu do których termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie (terminy w pewnych przypadkach mogą ulec wydłużeniu). Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.

2. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
a. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;
b. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta;

3. W przypadku, gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

4. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.

5. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dane firmy kurierskiej wskazane są w Sklepie.

6. Próba doręczenia przesyłki następuje dwa razy. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

7. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub kodeksu cywilnego. W przypadku rozbieżności w interpretacji należy przyjąć jako wiążącą interpretację, która pozostaje w zgodzie z powołanymi przepisami.

2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.