Polityka prywatności

 

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator przetwarza szczególne kategorie danych, jedynie w celach niezbędnych do świadczenia usług oferowanych przez Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 

• forma pisemna

Adres: Multi s.c. ul. Sienkiewicza 15/6, 82-200 Malbork

• poczta elektroniczna
Adres email: multibizuteria@gmail.com

Cel przetwarzania danych osobowych

Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez Multi S.C. oraz podmioty współpracujące. Twoje dane będą przetwarzane także w celu świadczenia usług przez Multi S.C. i podmioty współpracujące. Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Multi S.C. i podmiotów współpracujących.
Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Multi S.C. i podmiotów współpracujących Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Podmioty współpracujące przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania
celu przetwarzania określany w umowie zawartej między podmiotem współpracującym a Multi S.C.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez Multi S.C. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). W celu pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Multi S.C. i podmiotów współpracujących Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez Ciebie Administratorowi, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług Multi S.C. i podmiotów współpracujących jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w celu pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Multi S.C. i podmiotów współpracujących. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

• prawo żądania sprostowania danych,

• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw Multi S.C. udostępnia następujące kanały komunikacji:

• forma pisemna

Adres: Multi S.C. ul. Sienkiewicza 15/6, 82-200 Malbork

• poczta elektroniczna

Adres email: multibizuteria@gmail.com

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.

Lista podmiotów współpracujących:

Gioielliere Piotr Gottfried, ul. Hetmańska 11/19, 82-300 Elbląg, REGON: 367143991, NIP: 5783067743

DPK S.C. B.Kurek, P.Kurek, ul. Konstantego Beriela 2A/5, 80-180 Gdańsk, REGON: 360349666, NIP: 5783116068